• Anasayfa
  • |
  • EXPO 2015 İZMIR YÖNLENDIRME KURULU İLE YÜRÜTME KOMITESININ TEŞKILINE DAIR KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KARAR HK.

EXPO 2015 İZMIR YÖNLENDIRME KURULU İLE YÜRÜTME KOMITESININ TEŞKILINE DAIR KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KARAR HK.

“Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu İle Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 04.07.2007 Tarih ve 26572 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik kararı ile, 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesinin Teşkiline Dair Kararın; 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları, 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, 5 inci maddesi başlığı ile birlikte, 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 8 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO İzmir Şubesi -YK Başkan ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -YK Yedek Üyeleri