EXIMBANK KREDILERI HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: TOBB’un 12.01.2009 tarih ve 414/1262 sayılı yazısı 1. İlgi yazı ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve Şartları Genelgesi” ile “Sevk Öncesi Reeskont Kredisi ve Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı Uygulama Esasları”nın 05.01.2009 tarihi itibarıyla revize edildiği, 2. Ayrıca, Türk Eximbank’ın, “Kısa Vadeli Kredilerde Yapılan Değişiklikler” hakkında da bir duyuru yayınladığı; 3. Söz konusu duyurularda aktarılan değişikliklere, www.eximbank. gov.tr/uygulama/sorkuygesas.pdf www.eximbank. gov.tr/uygulama/iskontouyg.pdf linklerinden ulaşılabileceği; bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Türk Eximbank’ın 31.12.2008 tarihli yazıları (2 Sayfa) Gereği: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Sn.Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu -Sn.Eşref CERRAHOĞLU Taşıyıcılar Kooperatifi Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -Meclis Başkan ve Vekilleri - TÜRKLİM -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GİSBİR Derneği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - GESAD -Danışmanlar - RODER - UND - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - S.S.İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - ZEYPORT - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği