EŞYA İHALESI HK

İlgi yazı ile, Şube Müdürlüklerince açık arttırma suretiyle 22.12.2009 tarihinde satışı olacak eşya ihalesinin yapılacağı bildirilmektedir. Söz konusu eşya ihalesiyle ilgili Şartname ve Ek’i liste Ek’tedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, EK : Şartname ( 1 Sayfa) Şartname Eki Liste (1 Sayfa) İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Dağıtım : -Tüm Üyelerimize ( WEB sayfası ) -Türk Armatörler Birliği -S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş.Koop. -Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği -GİSBİR -GESAD