• Anasayfa
  • |
  • EORI Numarası Zorunluluğu Hk.

EORI Numarası Zorunluluğu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen ve ekte sunulan 22.01.2024 tarihli 808 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 12.01.2024 tarih ve 2121 sayılı yazıya atıfla  Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5'e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer almasının gerekeceği ve beyan edilen EORI Numarasının geçerliliğinin sistem üzerinden arka planda otomatik olarak kontrol edileceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla,  NCTS Faz-5 ile birlikte ülkemizden açılan beyanlarda yabancı taşıyıcılar için EORI numaraları beyan edileceğinin bildirildiği, ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmalar için ise vergi numaraları beyan edilmeye devam edileceği fakat sistem arka planda otomatik olarak EORI numaraları ile eşleştirme yapacağı belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmaların BİLGE sisteminde vergi numaraları ile EORI numaralarını eşleştirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede söz konusu Bakanlık tarafından hazırlanan, halihazırda BİLGE şifresi olan firmalar için söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağına dair EORI eşleştirme kılavuzunun yazıları ekinde sunulduğu, bununla birlikte BİLGE şifresi olmayan firmaların ise, herhangi bir gümrük idaresine firma vergi numarası, EORI numarası ve firma temsilcisi olunduğuna dair tevsik edici vekaletname veya temsilname ile birlikte başvuru yaparak gerekli eşleştirme işlemini yaptırabilmelerine imkan bulunduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklanmaktadır. Ülkemizin NCTS Faz-5'e geçiş takviminin bilahare ilgili Bakanlıkça duyurulacak olduğu,  taşıyıcı firmalarımızın gerek sınır geçişlerinde gerekse de varış ülkelerinde gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli olan vergi numarası EORI numarası eşleştirme işleminin yapılmasının önem arz ettiği ifade edilerek konunun Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

82_296_296_eimza.pdf