• Anasayfa
  • |
  • EORI Numarası Zorunluluğu Hk.

EORI Numarası Zorunluluğu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 12.01.2024 tarih ve 2121 sayılı yazıda Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkelerin NCTS Faz-5'e geçişi ile birlikte ortak transit kapsamındaki transit beyanlarında taşıyıcı kimlik no alanında, Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi (EORI) Numarası yer alması gerekeceği ve beyan edilen EORI Numarasının geçerliliğinin sistem üzerinden arka planda otomatik olarak  kontrol edileceği bildirilmektedir.

Aynı yazının devamında NCTS Faz-5 ile birlikte ülkemizden açılan beyanlarda yabancı taşıyıcılar için EORI numaraları beyan edileceği bildirilmiş olup, ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmalar için ise vergi numaraları beyan edilmeye devam edileceği fakat sistem arka planda otomatik olarak EORI numaraları ile eşleştirme yapacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, söz konusu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için ülkemizde yerleşik taşıyıcı firmaların BİLGE sisteminde vergi numaraları ile EORI numaralarını eşleştirmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Konuyla ilgili yazı ve Bakanlık tarafından hazırlanan, söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağına dair EORI eşleştirme kılavuzu ekte sunulmuş olup bilgilerinizi arz/rica ederim.

76_279_sirk_ler_no_76_eor_numaras_zorunlulu_u_hk.pdf