• Anasayfa
  • |
  • Entegre Kimyasal Yönetimine Yönelik Değerlendirmeler ve Öneriler Hk.

Entegre Kimyasal Yönetimine Yönelik Değerlendirmeler ve Öneriler Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 18.01.2024 tarihli Ek’te sunulan yazıda;

Kimyasalların Yönetimi’nin; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (REACH), Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi Hakkında Yönetmelik (CLP) ve bunların yanında oyuncakların, kozmetiklerin, biyositlerin, bitki koruma ürünlerinin, gıdaların, işyerlerindeki kanserojenlerin güvenliği ve çevre koruma mevzuatı gibi diğer pek çok mevzuat dahil olmak üzere kapsamlı bir çerçeveye sahip olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, tüm bileşenleri ile birlikte entegre kimyasallar yönetiminin sağlanması için Entegre Kimyasallar Yönetimi konulu bir çalışma yapılacağı ve çalışmaya ilişkin anket hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, https://bit.ly/47Bzy5L internet adresinde yer alan anketin 22 Ocak 2024 tarihine kadar doldurulması hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

58_253_253_58.pdf