• Anasayfa
 • |
 • Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) Hk

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) Hk

Sayın Üyemiz,

“Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) ile ilgili 2023/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” 03.02.2023 tarih ve 32093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’de özetle;

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin katılabilmeleri amacıyla atılması gereken adımların hak temelli ve kapsayıcı bir yaklaşım, güçlü iş birliği ve koordinasyonla gerçekleştirilmesi önem arz ettiğinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda; kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan “Engelli Haklan Ulusal Eylem Planı’nın (2023-2025)” yayımı itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtilerek “Engelli Haklan Ulusal Eylem Planı (2023-2025)” kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması istenmektedir.

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nda (2023-2025), Turizm ve Denizyolu Yolcu Taşımacılığını ilgilendiren, Eylem Alanı ve Faaliyetlere ilişkin olarak;

1- Engelli bireylerin turizm, seyahat, eğence ve dinlence faaliyetlerine katılımının güçlendirilmesi kapsamında;

 1. a) Turizm, seyahat, eğlence ve dinlence faaliyetlerinin farklı engel gruplarının gereksinimlerine uygun şekilde planlanması ve çeşitlendirilmesinin sağlanması,
 2. b) Engelli bireylere ve ailelerine turizm, seyahat, eğlence ve dinlence etkinliklerine katılım konusunda engel gruplarına uygun yönlendirme ve destek hizmetlerinin verilmesi,
 3. c)  Turizm ve seyahat olanaklarının engelli bireyler açısından çeşitlendirilmesi konusunda projeler ve iş birliği çalışmalarının yürütülmesi,
 4. d) Engelli bireylerin turizm, seyahat, eğlence ve dinlence hakkı konusunda toplumsal farkındalık çalışmalarının yapılması,

faaliyetleri belirlenmiş,

2- Kamu ve özel ulaşım hizmetlerinin ve sistemlerinin erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması kapsamında;

 1. a) Toplu taşıma araçlarının üretim aşamasında erişilebilirliklerinin sağlanması üzerine mevzuat düzenlemesi yapılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 2. b) Toplu taşıma araçlarının erişilebilir olarak üretimi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 3. c) Tüm ulaşım modlarının erişilebilir olması ve birbiri ile entegrasyonu için ilgili kurumlarca planlama yapılmasına yönelik kılavuzun hazırlanması,
 4. d) Belediyelerin şehir içi ulaşımlarında farklı engel grupları için dijital uygulamaları hayata geçirmek üzere mevzuat düzenlemesi yapılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 5. e) Mevcut şehir içi toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğinin sağlanması konusunda belediyelere eğitim verilmesi,

faaliyetleri belirlenmiştir.

“Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2023-2025) ile ilgili 2023/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”nin tam metni ile söz konusu Eylem Planı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular, Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde  yayınlanmakta ve ayrıca, e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.