• Anasayfa
  • |
  • Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi Kapsamında Bazı Ürünlerin İthalatında Gümrük Vergisi Muafiyeti

Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi Kapsamında Bazı Ürünlerin İthalatında Gümrük Vergisi Muafiyeti

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 08.06.2022 tarih ve 5775 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın 30.05.2022 tarihli ve 74861893 sayılı yazısından bahisle, Meksika Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi hakkında bilgi verilmekte olup, söz konusu paketin yüksek enflasyonla mücadele için üretim, dağıtım ve dış ticaret alanlarında muhtelif önlemleri içerdiği ve  daha önce kamuoyuna duyurulan 72 tarife kaleminde sınıflandırılan ürünlerin ithalat vergilerinden geçici olarak muaf tutulması ile ilgili Kararname hakkında da bilgi verildiği hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

441_2213_2213_441_enflasyon_ve_k_tl_kla_m_cadele_paketi_kapsam_nda_baz_r_nlerin_ithalat_nda_g_mr_k_vergisi_muafiyeti.pdf