• Anasayfa
  • |
  • Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesine İlişkin Anket hk.

Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesine İlişkin Anket hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 22.08.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Endonezya ile imzalanması muhtemel bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin firmaların görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ve konu hakkında bir anketin hazırlandığı bildirilmekte olup, ankete ilişkin https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=118  ağ bağlantısının 7 Eylül 2022 tarihine kadar erişime açık olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

600_2659_endonezya_ile_muhtemel_bir_serbest_ticaret_anla_mas_akdedilmesine_ili_kin_anket_hk.pdf