• Anasayfa
  • |
  • ELEKTRONIK İMZA UYGULAMASI HK.

ELEKTRONIK İMZA UYGULAMASI HK.

İlgi yazı ile ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, “Garanti Belgesi Ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” işlemlerinin, elektronik imza ile online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine ve elektronik belge üretilmesine yönelik uygulamanın tamamlandığı, konu ile ilgili olarak Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15.09.2007 tarih ve 26644 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilerek, imalatçı ve/veya ithalatçı firmaların, söz konu Yönetmeliklerin yürürlüğe gireceği 01.01.2008 tarihinden itibaren yapacakları başvuruların, sadece elektronik ortamda kabul edileceği, dolayısıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun olarak Telekomünikasyon Kurumu tarafından ilan edilen “Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları”nın herhangi birinden “Nitelikli Elektronik Sertifika” sağlamaları gerektiği ve konu ile ilgili olarak www.sanayi.gov.tr adresinden detaylı bilgi alabilecekleri ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Gemi İnşa Sanayiciler Birliği Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - İMEAK DTO Şubeler - Meclis Başkan ve Vekilleri - Meslek Komitesi Başkanları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar