• Anasayfa
  • |
  • Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.04.2023 tarih ve 4296 sayılı ekli yazısında, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Kimya, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 18.10.2022 tarihli e-postaya atfen, Avrupa Birliği ya da Türk firmaları tarafından 01.01.2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya ile ilgili listenin ekte sunulduğu ve listeye ilişkin itirazların, Ticaret Bakanlığı'na en geç 05.05.2023 tarihine kadar iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Kimya, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi Başkanlığı'nın söz konusu mesajında, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı açıklanarak, bu kapsamda başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği, itirazlara ilişkin formlar https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar ile ilgili kişilerin iletişim bilgilerine ekli yazışmalarda yer verilmekte olup, bilgilerinize arz/rica ederim

302_1155_ekonomik_tarife_sorunlar_grubu_etsg_sekt_r_duyurusu.pdf