E-GMDSS SUNUMU HK.

İlgi yazı ile; 1- Halen TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi’nin iştiraki ile sürdürülmekte olan Avrupa Birliği Leonardo Projesi kapsamındaki E-GMDSS hakkında 17 Ocak 2008 Perşembe günü saat 15:00’te TÜDEV’in Konferans Salonunda Kpt.Boray KONUKSEVER tarafından bir sunum yapılacağı, 2- Sunuma katılmayı arzu eden şirket elemanlarının 16 Ocak 2008 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 0216 581 00 00 No’lu telefon numarasına isim bildirmesi, gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: -Tüm Üyelerimiz Web Sayfasında - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği -S.S.Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -İMEAK DTO 7127-7122-7123-7124-7125-7126 7127-7128-7129-7141-7142-7143-7144-7145-7146-7147 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri