EĞITIM ARAÇLARI TALEBI

İLGİ: İstanbul Valiliği Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 09.09.2003 Tarih ve 300/274 Sayılı Yazısı. İlgi Yazı ile; Fatih Halk Eğitim Merkezi’nin Liman Başkanlığı ile işbirliği içerisinde açmayı planladıkları “Miço ve Gemiadamı Yetiştirme Kursu” için ek listede belirtilen araç ve gereçlere ihtiyaçları olduğu bildirilmektedir. Ek listede bulunan araç ve gereçlerin temininde Fatih Halk Eğitim Merkezi’ne yardımlarınız hususunu bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Fatih Halk Eğitim Merkezi İrtibat Numaraları: Tel: (0212) 523 29 48 Fax: (0212) 631 13 19