• Anasayfa
  • |
  • EBRD ile MLETR Anket ve Tanıtım Toplantısı

EBRD ile MLETR Anket ve Tanıtım Toplantısı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.01.2024 tarih ve 93242654 sayılı yazıda Bakanlıkları  ile işbirliği içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development – EBRD) tarafından "Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform" Projesi başlatıldığı ve  Proje kapsamında, özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusunun çalışılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan "MLETR – Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)" alındığı ve projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye'nin ticaret maliyetlerine yansıması ortaya konulacağı ve  söz konusu faydaların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için projeyi EBRD adına yürütecek olan T3i Partner Network şirketi bir anket çalışmasının yapıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu anketin:

- Dış ticaret ile iştigal eden şirketlerimiz,

- Dış ticaret işlemlerine yönelik destekleyici hizmetler sunan ve/veya aracılık eden şirketler,

- Uluslararası taşımacılık ve lojistik şirketleri,

- Gümrük müşavirleri,

- Forwarding şirketleri,

- Deniz acenteleri,

- Depo-antrepo hizmeti sunanlar,

- Liman işletmeleri,

- Dış ticaret finansmanında rol alan finansal hizmet sunucuları (banka ve sigorta şirketleri, finansman şirketleri vb.) ve

- Uygun görüldüğü takdirde ve şekilde bahse konu finansal hizmet sunucuların çalıştıkları

ihracat-ithalat işlemi yapan müşterileri, 

tarafından doldurulması ülkemizin bu alandaki dijitalleşme faaliyetlerine destek olacak projeye önemli bir girdi sağlayacağından ekte erişim linki sunulan anketin 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar doldurulabileceği ve anketi doldurmadan önce bilgi almak isteyen üyelere yönelik projenin ve anketin tanıtımı için 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00'da kısa bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılacağı ifade edilerek konunun ilgili Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

71_285_285_eimza.pdf