EAN.UCC SISTEM HK.

YLGY: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalary ve Ticaret Borsalary Birli?inin 04.02.2003 tarih ve 0523-SY-4485 i?aret ve Sirküler no’lu yazysy. Ylgi yazyda : Ülkemizde EAN.UCC Sistemi temsilcisi olarak faaliyet gösteren TOBB-MMNM Bar kod formlarynyn yenilendi?i belirtilmektedir. EAN.UCC Sistemine üye olmak ve bar kod kullanmak isteyen üyelerin bilgilendirilmesi amacy ile yeni ba?vuru formlarynyn ve yenilenmi? ücretlerin 10.02.2003 tarihinden itibaren yürürlü?e girece?i belirtilmektedir. Yeni ba?vuru formlary ve yenilenmi? ücretler yazysy www.tobb.org.tr/ean adresinden temin edilebilecektir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygylarymyzla Deniz YPEK Genel Sekreter