• Anasayfa
  • |
  • E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Hk.

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar Hk.

Sayın Üyemiz,

5986 sayılı "E-İhracat Destekleri Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı 25.08.2022 tarih ve

31934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Karar; pazara giriş rapor desteği, dijital pazar yeri tanıtım desteği, e-ihracat

tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, yurtdışı pazar yeri entegrasyon desteği, çevrimiçi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği, pazar yeri komisyon desteği, yararlanıcılara yönelik üst limitler alt başlıklarında Yararlanıcılara Yönelik Destekleri, sektörel ticaret ve alım heyeti desteği, e-ihracat tanıtım projesi desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği, Türkiye E-ihracat Platformu desteği, e-ihracat destek programları ve proje esaslı desteklerin yürütülmesi alt başlıklarında İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekleri ve diğer Çeşitli Hükümleri içermektedir.

Söz konusu Karar ekte sunulmakta olup, ayrıca Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel Duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

607_2713_e_ihracat_destekleri_hakk_nda_karar_hk.pdf