• Anasayfa
  • |
  • Dünya Sağlık Örgütü'nün Yeni Koronavirüs Hakkındaki Güncel Verileri

Dünya Sağlık Örgütü'nün Yeni Koronavirüs Hakkındaki Güncel Verileri

İlgi: ICS’nin 03.02.2020 tarihli ve LAC(20)04 sayılı yazısı.       

Sayın Üyemiz,          

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen ilgi yazı ile, Dünya Sağlık Örgütü'nün (World Health Organization-WHO) yayınladığı ve 02.02.2020 tarihi itibariyle Çin ve diğer ülkeden bildirilen yeni koronavirüs (novel coronavirus - 2019-nCoV) akut solunum yolu hastalık vaka tabloları ve dünya dağılım haritasını içeren rapor ile Yeni KoronaVirüs hakkındaki güncel bilgiler Odamıza iletilmiştir. ICS tarafından konu hakkında üyeler için düzenli olarak güncelleme yapılacağı belirtilmiştir.  

Bahse konu yazıda;

1)Herhangi bir ülke tarafından 02.02.2020 tarihi itibariyle yeni 2019-nCoV vakası bildirilmediği,

2)WHO’nun, bazı ülkelerden gelen vakalar hakkında bilgi aldığı ve yeni vakaların saptanması durumunda ek bilgilerin zamanında paylaşılmasını talep ettiği,

3)Çin dışında yeni koronavirüs kaynaklı ilk ölümün Filipinler'de tespit edildiği, vefat eden hastanın, Filipinler'de teyit edilen ilk hasta ile yakın temas halinde olduğu,

4)Zamanında ve güvenilir bilgiye olan yüksek talep nedeniyle, WHO teknik risk iletişim ve sosyal medya ekiplerinin, asılsız haber ve söylentileri uygun şekilde izlemek ve yanıtlamak için dikkatli bir şekilde çalıştığı,

5)WHO’nun yeni koronavirüs ile ilgili stratejik hedeflerinin;

          a.)Yakın temaslar ve sağlık çalışanları arasındaki ikincil enfeksiyonları azaltmak da dahil olmak üzere insandan insana bulaşmanın sınırlanması, bulaşma ile çoğalma ve hastalığın Çin’den uluslararası yayılmasının önlenmesi,

          b.)Enfekte hastalar için optimize edilmiş bakım hizmetlerinin sağlanması da dahil olmak üzere, hastaların erken teşhis edilmesi, kontrol altında tutulması ve tedavilerinin yapılması,

          c.)Hayvansal kaynaklı yayılmanın belirlenmesi ve azaltılması,

          d.)Klinik şiddet, bulaşma ve enfeksiyonun derecesi, tedavi seçenekleri ile ilgili önemli bilinmeyenlerin ele alınması ve teşhis, tedavi ve aşı gelişiminin hızlandırılması,

          e.)Kritik risk ve olay bilgilerinin tüm topluluklara iletilmesi ve yanlış bilgilerin önlenmesi,

          f.)Sektörler arası ortaklıklarla sosyal ve ekonomik etkinin minimize edilmesi,

6)Diğer koronavirüsler Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) nedeniyle önceki salgınlar sırasında, hastalığın insandan insana bulaşmasının damlacıklar, temas ve mikrobik enfeksiyonları taşıyabilen cansız nesneler ile gerçekleştiği, yeni koronavirüsün de yayılmasının benzer şekilde olduğu,

 

7)Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için temel ilkelerin;

         a.)Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılması,

         b.)Özellikle hasta kişiler veya bulundukları ortamla direk temas sonrasında ellerin düzenli olarak yıkanması,

         c.)Korunaksız çiftlik ya da vahşi hayvanlar ile direk temastan kaçınılması,

         d.)Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin genel görgü kurallarını uygulaması (mesafeyi korumak, öksürük ve hapşırmaları tek kullanımlık mendil veya kıyafetlerle kapatmak ve elleri yıkamak),

         e.)Sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının geliştirilmesi, olduğu hususları yer almaktadır.    

Bilgilerinize arz ve rica ederim.                   

Saygılarımla,                          

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                         

142_460_460_142.pdf