• Anasayfa
  • |
  • DÜNYA DENIZCILIK GÜNÜ VE KARAYA ÇIKMAİZNININ KOLAY

DÜNYA DENIZCILIK GÜNÜ VE KARAYA ÇIKMAİZNININ KOLAY

Dünya Denizcilik Günü ve Karaya Çıkmaİzninin Kolaylaştırılması Hk. Sayın Üyemiz, İlgi : ICS/ISF’den alınan 20.08.2004 tarih ve ICS/ISF(04)24 sayılı döküman ve ekleri. İlgi yazıda belirtildiğine göre uluslararası denizcilik birlikleri Yuvarlak Masası (BIMCO, ICS/ISF, INTERCARGO, INTERTANKO) ve ITF (Uluslararası Taşıma İşçileri Federasyonu), 30 Eylül 2004 IMO Dünya Denizcilik Günü vesilesiyle vize sorunlarına ve karaya çıkma izninin verilmesi hususunda gemicilerin karşılaştığı güçlüklere dikkati çekmeyi planlamışlardır. Bu hususta, ulusal armatörler birlikleri ve ulusal gemiciler sendikaları tarafından müştereken yerel ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’na gönderilecek bir mektup örneği hazırlanmış olup, İlgi yazı ekinde gönderilmiştir. Ortak mektupların teslimi esnasında, mahalli medya ile temas edilerek fotoğraf çekilmesinin sağlanması da önerilmektedir. İlgi yazıda önerilen diğer hususlar şunlardır : * ITF ile görüşüldükten sonra, ulusal birlikler ve sendikaların İdarelerine mektuplar göndermeleri ve İdarelerini gemicilerin kimlik belgelerinin güvenliği hakkındaki ILO Konvansiyonu No.185’i onaylamaya teşvik etmeleri. * Denizcilik Şirketlerinden 30 Eylül 2004 Dünya Denizcilik Gününde, limanda bulunan gemilerine yerel saatle 12.00’de düdüklerini çalmaları talimatını vermelerinin istenmesi. ICS/ISF, Yuvarlak Masa ve ITF bu konuyla ilgili olarak posterler ve broşürler de çıkarmış olup, ulusal çapta dağıtım ve sergileme için armatörler birliklerine göndermişlerdir. İlgi yazı ve ekleri a) müşterek mektup örneği, b) “Karaya çıkma hakkı yok mu?” başlıklı broşür ilişikte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek – 1 : İlgi yazı ve ekleri. DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği