• Anasayfa
  • |
  • DTO EYLÜL 2004 AYI BASIN BÜLTENI

DTO EYLÜL 2004 AYI BASIN BÜLTENI

Sayın Üyelerimiz, DTO AB Bülteni Eylül 2004 AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 6 EKİM 2004: KOMİSYON BELİRLİ KOŞULLAR ALTINDA TÜRKİYE İLE KATILIM MÜZAKERELERİNİN BAŞLATILMASINI TAVSİYE ETTİ 6 Ekim 2004 tarihinde açıklanan Komisyon tavsiyesinin ana unsurları şu şekilde özetlenebilir; Komisyonun raporuna göre, Türkiye Katilim Ortaklığı Belgesi’nde yer alan öncelikler doğrultusunda, özellikle son yıllarda gerçekleştirilen kapsamlı anayasal ve yasal düzenlemeler sayesinde, siyasi reform sürecinde takdire değer bir ilerleme kaydetmiştir. Ancak, bu reformların parçası olan Dernekler Kanunu, Yeni Ceza Kanunu, İstinaf Mahkemeleri Kanunu, Adli Kolluk ve Cezai Uygulama Kanunu henüz yürürlüğe girmemiştir. Raporda ayrıca, Türkiye’nin bu reformları düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla güçlü bir çaba sarf etmiş olmasına rağmen, kanunların ve uygulamaların daha çok pekiştirilmesi ve genişletilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu durum, özellikle İşkence ve Kötü Muameleye karşı mücadelede sıfır hoşgörü politikası ve ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, Kadın Hakları, Sendika ve Azınlık hakları da dahil olmak üzere ILO standartları ile ilgili hükümlerin uygulanması için geçerlidir. Reformlar konusunda kaydedilen genel ilerleme ışığında, yukarıda sözü edilen önemli kanunların yürürlüğe girmesi koşuluyla, Avrupa Komisyonu Türkiye’nin siyasi kriterleri yeteri ölçüde yerine getirdiğini dikkate almış ve katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etmiştir. Komisyon ayrıca, raporun sonuç bölümünde, katılım müzakerelerinin “açık-uçlu” bir süreç olduğunun altını çizmiş ve Katılım müzakerelerinin amacının acık ve kesin bir katılım olduğunu fakat bunun önceden garanti edilemeyeceğini vurgulamıştır. BRÜKSEL DÜŞÜNCE KULÜBÜ’NÜN YENİ RAPORU GELECEK ON YILDAKİ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ 27 Eylül 2004 tarihinde Brüksel’de yeni bir araştırma raporu açıklandı. “Modern Türkiye’nin Avrupalılaşmaya Geçişi” isimli bu rapor, Türkiye-AB arasındaki müzakere görüşmelerinin 2005’te başlayacağı ve bu sürecin 2012-2015 yılları arasında sonuçlanacağı öngörüsüyle başlıyor. Rapor, böylelikle kilit pozisyondaki siyasi mevzuların müzakere süreci içerisinde çözümleneceğini gözler önüne seriyor. Avrupa Politikaları Çalışma Merkezi (Centre for European Policy Studies) Direktörü, Daniel Gros, açılış konferansında dört ana noktanın üzerinde durdu. Buna göre, raporu kaleme alan yazarların hedefinin uzun vadeli bir perspektif ile, Türk katılımının AB kurumları üzerindeki etkilerini, AB’ye girecek Türkiye’nin nasıl olacağını, Türkiye’nin AB’ye katılmasının öngörülen ve öngörülebilecek maliyetinin ne kadar olduğunu ve bu katılım sürecinde iki tarafça kaydedilmesi gereken aşamaları araştırmak olduğunu söyledi. Sunulan bir dizi önerinin yanı sıra, raporda projenin bir parçası olarak hazırlanmış çalışma tablolarının özetleri de bulunuyor. Söz konusu çalışma tabloları; dışişleri ve güvenlik politikaları, adalet ve içişleri, yerel politikalar, makroekonomik politikalar, gelir eşitliği, enerji, bankacılık ve tarım sektörlerinde yaşanılacağı tahmin edilen zorlukları ve yararları inceliyor. Bu rapor, Brüksel bazlı kültür kulübü Avrupa Politikaları Merkezi (CEPS) ve İstanbul’da bulunan Ekonomik ve Dış Politika Forumu (EFPF) tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. BAĞIMSIZ TÜRKİYE KOMİSYONU TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ HAKKINDAKİ RAPORU’NU AÇIKLADI 2004 yılının Mart ayında oluşturulmuş olan Bağımsız Türki