• Anasayfa
  • |
  • Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

5468 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘'Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'' 21.04.2022 tarih 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5468 sayılı Karar ile  18.05.2020 tarih ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın ;

- Tanımlar başlıklı 3.maddesine "Harcama Yetkisi Verilen Şirket/Kuruluş", "Sistem", "Stratejik İş Planı", "Yurtiçi Etkinlik" maddeleri eklenmiş,

- İkinci Bölümün adı Hizmet Sektörü TURQUALİITY Sekreteryası olarak değiştirilmiş,

- Madde 4, madde 5, madde 6 ve madde 7 yürürlükten kaldırılmış,

- İşbirliği kuruluşlarına yönelik destekler başlıklı 9.madde, Marka destek programı başlıklı 10.madde, TURQUALİITY Destek Programı başlıklı 11.maddede değişiklik yapılmış,

- Desteğin başlangıç tarihi ve süresi başlıklı 17.md.sinin 3.fıkrası, desteklenecek markanın tesciline ilişkin hükümler başlıklı 19.md.nin 2.fıkrası, yurt dışı onay işlemleri başlıklı 26.md.nin 2.ve3.fıkraları, ödeme işlemleri başlıklı 28.md.nin 2.fıkrası ile izleme ve değerlendirme başlıklı 30.md ile müeyyide başlıklı 31.md.de değişiklik yapılmış,

- 21.maddenin başlığı Ortaklık yapısı ve yabancı markalar olarak değişmiş,

- 5468 sayılı Karara geçici 6-7-8 maddeleri ilave edilmiştir.

21.04.2022 tarih ve 5468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

338_1859_d_viz_kazand_r_c_hizmet_sekt_rleri_markala_ma_destekleri_hakk_nda_kararda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_karar_1_.pdf