• Anasayfa
  • |
  • Doğal Gaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi

Doğal Gaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Bölge Liman Başkanlığı'ndan alınan ve ekte sunulan 06.05.2022 tarihli ve E-97989116-130.02.06[130.02.06]-339452 sayılı yazıda, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 24.04.2022 tarihli yazısına atfen; 

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından ihalesi yapılan ve 1000 takvim günü olarak planlanan "Ambarlı-Pendik Deniz Doğal Gaz Boru Hatlarının İyileştirilmesi İşi" kapsamındaki iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, Atlas-Yapı ve Yapı Adi Ortaklığı'na Ağustos 2023 tarihine kadar faaliyet izni verildiği, 

- Yapı Denetim Görevlileri denetiminde ve yüklenici firma Atlas Yapı ve Yapı Adi Ortaklığı uhdesinde yapılacak olan saha çalışmalarında kullanılmak üzere OPTIMUS PRIME isimli bilimsel inceleme/araştırma gemisinin katılacağı ve söz konusu gemiye 25.04.2022 ile 10.08.2023 tarihleri arasında faaliyet izni verilmesi talep edildiği,

belirtilmekte olup  konuyla ilgili olarak, Denizcilik Genel Müdürlüğünün 25.04.2022 tarihli ve E-19463099-130.02.06-317640 sayılı yazısındaki hususların eksiksiz yerine getirilmesi ve ilgili yerlere gerekli bildirimlerin yapılması kaydıyla talep edilen çalışmaların OPTIMUS PRIME isimli gemi ile gerçekleştirilmesinin Bakanlık tarafından uygun görüldüğü, Tuzla Liman Başkanlığı idari liman sahasında yapılan çalışmalar esnasında seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik gerekli emniyet tedbirlerinin çalışma programını yürütecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından alınması, çalışma yapılacak alanda neta seyir yapılması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

375_1924_do_al_gaz_boru_hatlar_n_n_iyile_tirilmesi_eimza.pdf