• Anasayfa
  • |
  • Dış Talepler Bülteni Hk.

Dış Talepler Bülteni Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 27.02.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

Ticaret Müşavirliklerine gelen ithalat taleplerinin tüm ihracatçılarımıza duyurulması imkanını sağlayan Dış Talepler Bülteni üzerinden yapılan bir duyuruda, bazı aracı firmaların anılan bültenleri takip ederek yetkin olmadıkları halde sektördeki önemli firmalarla iletişime geçtikleri ve firmaları yanlış yönlendirdikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Dış Talepler Bülteni'ni takip eden firmaların herhangi bir sorunla karşılaşmalarının engellenmesini teminen, yazıda detayları verilen hususlar konusunda genel bir bilgilendirme yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

164_556_d_talepler_b_lteni_hk.pdf