• Anasayfa
  • |
  • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasi Hak.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasi Hak.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin Odamıza gönderilen 01.06.2022 tarih ve 5563 sayılı yazısında 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete'de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in yayımlandığı;   

Yayımlanan Tebliğ ile KOBİ'lerin sağlaması gereken ciro şartının 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldığı, yurt içi satışlardan elde ettiği cirosu 250 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'lerin sistemden faydalanabileceği, halihazırda sistemdeki KOBİ'lerin yenilenme dönemleri bakımından 300 milyon TL olarak uygulanan sınır 500 milyon TL'ye yükseltirken, bu kapsamda sistemin kapsayıcılığının genişletildiği, sisteme ilişkin sorgulama ücretinin 10 TL yerine 15 TL şeklinde artırıldığı, alıcı başına azami kredi limiti 750 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilirken bu kapsamda sistemin teminat sağlama kapasitesinin genişletildiği belirtilmektedir.

Söz konusu TOBB yazısı ile ekinde yer verilen Tebliğ, ilgili bilgi dokümanı ve karşılaştırma tablosu Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

434_2189_devlet_destekli_ticari_alacak_sigortasi_hak.pdf