• Anasayfa
  • |
  • Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hk.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  tarafından gönderilen 29.12.2020 tarih ve 11402 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Odamız tarafından da duyurusu (Sirküler No:1307) yapılarak web sayfamızda (https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/tarim-sigortalari-havuzu-2021-yili-kapsamindaki riskler-urunler-bolgeler-ile-pirim-destegi-hk-12499?page=1) yayımlanan 25.11.2020 tarihli "Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar"ın 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, düzenleme kapsamında gerçekleştirilecek yeni uygulamalara ilişkin Tarım Sigortaları A.Ş. (TARSİM) tarafından hazırlanan Bilgi Notunun ekte iletildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

31_192_devlet_destekli_tar_m_sigortalar_hk.pdf