Desteklenen Fuarlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 16.11.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin 8'inci ve 9'uncu maddeleri ile desteklenen bireysel ve milli katılım organizasyonları Ticaret Bakanlığı onayı sonrası belirlenerek Bakanlık internet sayfasında yayınlanmaktadır. 

Bu itibarla, lojistik ve taşımacılık sektörü özelinde, 2023 yılında desteklenecek bireysel ve milli katılım organizasyonlarının belirlenebilmesi adına taleplerinizin 24.11.2022 tarihine kadar Odamıza (birnur.oflu@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

846_3656_desteklenen_fuarlar_hk.pdf