• Anasayfa
  • |
  • DENIZLERDE BALIK ÇIFTLIKLERININ KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NITELIĞINDEKI KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELIRLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞ’DE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ HK

DENIZLERDE BALIK ÇIFTLIKLERININ KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NITELIĞINDEKI KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELIRLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞ’DE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ HK

“Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 17.02.2007 tarih ve 26437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 24.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Değişiklik tebliği ile, 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Aşağıdaki tabloda belirtilen parametrelere karşılık gelen kriterlerden herhangi birinin sağlandığı koy ve körfez alanları hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanları olarak nitelendirilir. Bu alanlar içinde kalan yerlerde balık çiftlikleri kurulamaz. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -SS Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -7147 No’lu Meslek Komitesi -İMEAK DTO Şubeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)