• Anasayfa
  • |
  • “DENIZLERDE BALIK ÇIFTLIKLERININ KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NITELIĞINDEKI KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELIRLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞ” HK.

“DENIZLERDE BALIK ÇIFTLIKLERININ KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NITELIĞINDEKI KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELIRLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞ” HK.

Sayın Üyemiz, “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2007 Tarih ve 26413 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse Konu Tebliğ; Denizlerde yapılacak balık çiftliklerinin kurulamayacağı ötrafikasyon riski yüksek olan hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının belirlenmesine yönelik ilke ve esasları içermekte olup, Web Sayfamızın (www.denizticaretodasi.org) Mevzuat Duyuruları Bölümünden ulaşılabilinmektedir Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - İMEAK DTO 7147 No’lu Mes. Komt. Üyeleri - Muğla Kültür Balıkçıları ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Derneği