• Anasayfa
  • |
  • Denizdibi Tarama Başmühendisliklerinin Sorumluluk Sahaları

Denizdibi Tarama Başmühendisliklerinin Sorumluluk Sahaları

Sayın Üyemiz;

17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7722 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15/7/1998 tarihli ve 98/1496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın taşra teşkilatında bulunan denizdibi tarama başmühendisliklerinin sorumluluk sahaları Karar ekinde yer verilen listede gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı, Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

701_2461_denizdibi_tarama_ba_m_hendisliklerinin_sorumluluk_sahalar_.pdf