• Anasayfa
  • |
  • Denizde Mülteci Kurtarma Operasyonlarına İlişkin Gelişmeler ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın Konu ile ilgili Çalışmaları Hk.

Denizde Mülteci Kurtarma Operasyonlarına İlişkin Gelişmeler ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın Konu ile ilgili Çalışmaları Hk.

​                                                                                                                                                                                                                                      

İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ( ICS) Denizde Mülteci Kurtarma Operasyonlarına

        İlişkin Gelişmeler ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın Konu ile ilgili Çalışmaları Hk.

        13 Ocak 2016  tarihli MC(16)05 sayılı sirküleri.

 

                     Uluslararası Deniz Ticaret Odası Kurulu, Mülteci Krizinin Ticari gemilere etkisindeki önceliğini koruduğunu belirtmekte olup, ICS Sekreterliğinin konu ile ilgili 2015 yılındaki çalışmaları ile 2016 yılında beklenen gelişmelere ilişkin özet raporu ekte sunulmuştur. Ayrıca Yasadışı mülteci faaliyetleri ile ilgili olarak kurtarma operasyonlarına katılmak maksadıyla rotalarından  ayrılmış ya da  bizzat kurtarma operasyonuna katılmış gemi sahiplerinin;

 

Kurtarılan kişi sayısı,

Kurtarılan mültecilerin yetkililere teslim edildiği süreye kadar olan gemide kalış süreleri,

Kurtarma Operasyonunun yeri,

Kurtarılan mültecilerin teslim edildiği Liman ya da bölge,

Kurtarma Operasyonu ve sonrasında yaşanan güçlükler ile ilgili detaylar,

Kurtarma Operasyonuna iştirak etmek maksadıyla geminin asıl rotasından sapmasıyla kaybettiği toplam saat ve Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Rescue Coordination Center – RCC)  ile kurulan iletişim tecrübelerinin Uluslararası Deniz Ticaret Odasının Mülteciler ile ilgili toplantısında gündeme getirilecek istatistiklerde ele alınması maksadıyla tarafımızca ICS'e bildirilmek üzere en geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi hususunda;

 

                      Bilgilerinizi arz / rica ederiz.                                         Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

         EKLER:                                                                                      Genel Sekreter

        EK-1:Mülteci Krizi ile ilgili gerçekleştirilmiş

                çalışmalar , eylem planı ve gelişmelere ilişkin rapor ( 12 sayfa)

       DAĞITIM    

       GEREĞİ                                                           BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                   

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.     

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği              

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25,26, 27,28      

   29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43 ve 44'ncü              

   Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri                                                                                    

- UND

- Koster Armatörleri Derneği

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                       

- Tüm Gemi Sahipleri

 

56_265_Sayi_265_Sirku_56.pdf