• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar

Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarih ve E-25032954-175.01-73848 sayılı yazısında ;

Gemi adamlarının kilit personel olarak ilan edilerek denizcilik alanında faaliyet gösteren ilgililerin de görev yaptıkları süre içerisinde lojistik sektöründe çalışanlar ile aynı kurallara tabi olmasının Genel Müdürlüklerinin 04.12.2020 tarihli ve E-25032954-175.01-68265 sayılı yazısı ile sağlandığı,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2020 tarih ve E.394 sayılı yazısı ile salgın hastalıkla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ilave tedbirler kapsamında ülkemiz hudut kapılarından girişte son 72 saat içinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test sonucunun ibraz edilmesinin zorunlu kılındığı, 

Bu çerçevede, Genel Müdürlükleri tarafından ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlanarak hazırlanan 04.12.2020 tarih ve E-25032954-175.01-68265 sayılı yazı ile kilit personel olarak belirlenen gemi adamlarından deniz hudut kapılarından ülkemize girişlerinde SARS-CoV-2 PCR testin ibraz edilmesi zorunluluğu aranmayacağı ve karantina uygulamasının yapılmayacağı hususunun sektöre duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim

 

2_14_denizcilik_genel_m_d_rl_kilit_al_anlar_sirk_.pdf