• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar

Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih ve 94161151-477.29.258 sayılı yazısında ;  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün ekte yer alan yazı ile COVID-19 salgınıyla mücadelede sürecinde denizyolu taşımacılığında sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla gemiadamlarının kilit personel olarak değerlendirildiği, salgın nedeniyle yaşanabilecek seyahat kısıtlamalarında gemiadamlarının gemiye katılış ve ayrılışlarını kolaylaştırmak üzere seyahat ve hareket kısıtlamalarından muaf tutulmalarını sağlamak amacıyla kurallar hazırladığının belirtildiğinden bahisle söz konusu kuralların Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün 4204/Add.l4 sayılı sirküler mektubuna uygun olarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün de dahil olduğu ilgili kurumlarca ortaklaşa hazırlandığı, salgın nedeniyle yurda giriş-çıkış yasaklarıyla birlikte sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemlerde, gemiadamlarının gemiye katılış ve gemiden ayrılışlarının ekte yer alan yazıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütüleceği,

bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

1419_4615_denizcilik_sekt_r_nde_kilit_al_anlar.pdf