• Anasayfa
  • |
  • DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILECEK PIYASA GÖZETIMI VE DENETIMINE İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILECEK PIYASA GÖZETIMI VE DENETIMINE İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, 16/2/2005 tarihli ve 25729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Denetim Görevlisi: Denizcilik Müsteşarlığınca piyasa gözetim ve denetimi için görevlendirilen ve denizcilikle ilgili fakültelerden mezun olan Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, Denizcilik Uzman Yardımcısı, Mühendis, liman başkanı, gemi sörvey kurulu başkanı, bölge müdür yardımcısı, bölge müdürü ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan Denizcilik Müsteşarlığı personelini,” - Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde12-Komisyon, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Strateji Geliştirme Daire Başkanı, gemi inşa ve onarım hizmetlerini yürüten Daire Başkanı, I. Hukuk müşavirinin görevlendireceği hukuk müşaviri ve bölge müdürlerinden oluşur. Bölge müdürlerinin toplantıya katılamayacakları durumlarda görevlendirecekleri bölge müdür yardımcıları komisyona katılır.” - Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Komisyon her yıl Eylül ayında toplanır.” Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sitesi) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri