• Anasayfa
  • |
  • DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

“Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, MADDE 1 – 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “b) Denizlerde, kıyılarda, limanlarda, Türk boğazlarında ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda bedeli karşılığında hizmet vermek veya bu amaçla Müsteşarlık tarafından kurulmuş tesisleri işletmek veya işlettirmek.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “(2) Müsteşar, harcama yetkisinin bir kısmını veya tamamını; merkezde Müsteşar Yardımcılarından birisine veya kendisine genel bütçeden ödenek tahsis edilen birim amirlerine; taşrada, Bölge Müdürlerine ve Liman Başkanlarına devredebilir.” Maddelerinde düzenleme yapılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri