• Anasayfa
  • |
  • DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16.11.2006 tarih ve 26348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, web sitemizin mevzuat/yönetmelikler bölümünde yer almaktadır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTOları Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - DTO Şubeleri Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları