• Anasayfa
  • |
  • DENIZ TAŞIMACILIĞINA İLIŞKIN KILAVUZ İLKELER HK.

DENIZ TAŞIMACILIĞINA İLIŞKIN KILAVUZ İLKELER HK.

AB Komisyonu, "Deniz Taşımacılığında Rekabete ilişkin Kılavuz İlkeler" başlıklı yeni bir taslak belge yayımlamış ve anılan bu belge tarafımızca ilgi sirküler ile duyurulmuştur. Bu belge; liner gemicilik konferanslarına ilişkin Blok Muafiyet Yönetmeliği’nin kaldırılması ve rekabet kurallarının kabotaj ile tramp gemicilik sektörlerine de uygulanmaya başlaması ardından hazırlanmış bulunmakta olup, Avrupa Komisyonu’nun AB rekabet kurallarının liner ve tramp gemicilik sektörlerine hangi şekilde uygulanacağına dair öneriler içermektedir. Ek’te Türkçe Bilgi Notu haline getirilmiş olarak sunulan bu belge, görüş ve önerileriniz için tarafınıza sunulmuş olup varsa görüşlerinizin 01 Kasım 2007 tarihine kadar Odamıza bildirmeniz hususunu bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-A: Deniz Taşımacılığında Rekabete ilişkin Kılavuz İlkeler (13 Sf.) Ek-B: İlgi sirküler Ek’inde yayınlanan İngilizce Doküman DAĞITIM: Gereği: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (Web) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - Gemi Armatörleri - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB Denizcilik Meclisi Bşk. - VDAD - Meclis Başkanı ve Vekilleri - İMEAK DTO Meslek Komiteleri Bşk. - YK Başkan ve Üyeleri - ARKAS Denizcilik ve Nakliyat - YK Yedek Üyeleri - Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş