• Anasayfa
  • |
  • DENIZ ÇEVRESININ PETROL VE DIĞER ZARARLI MADDELERLE KIRLENMESINDE ACIL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMINI ESASLARINA DAIR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞI HK

DENIZ ÇEVRESININ PETROL VE DIĞER ZARARLI MADDELERLE KIRLENMESINDE ACIL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMINI ESASLARINA DAIR KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELIĞI HK

“Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümlerinin etkin olarak uygulanmasını sağlayacak prensipleri ve uygulamaya yönelik alınacak tedbirleri, Kanun’da belirtilen hususlarda yetki, görev ve sorumluluklar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, Web sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -GİSBİR -Meclis Başkan ve Vekilleri -GESAD -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları