• Anasayfa
  • |
  • DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Egitim Programi

DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve Egitim Programi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 22.04.2022 tarih ve 4273 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 18.04.2022 tarih ve 229442 sayılı yazısına atfen; TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından, Boğaziçi Üniversitesince hazırlanan "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı"nı temel alarak "Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli"nin geliştirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen bu modelin ülke geneline yaygınlaştırılması için "Dijital Dönüşüm Danışman"ları yetiştirileceği ve TÜBİTAK TÜSSİDE'den eğitim alarak başarıyla tamamlayan danışmanlar aracılığıyla "DDX Dijital Dönüşüm Modeli" kullanılarak yürütülen danışmanlık çalışmalarının KOSGEB tarafından destekleneceği ifade edilmektedir.

Konu hakkında TÜBİTAK TÜSSİDE'den alınan yazı ekte sunulmakta olup, bu amaçla hazırlanan eğitim programına başvuruların 8 Nisan - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında (ddxhamle.org) adresi üzerinden yapılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

351_1877_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_g_nderilen_22042022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf