• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2014/6) Hk.

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2014/6) Hk.

Ekonomi Bakanlığı’nca, Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2014/6) 12.09.2014 Tarih ve 29117 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ’in 2. maddesi 01.05.2014 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ 2. maddesi:
“(2) Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda, bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.” şeklinde değiştirilmiş olup, diğer değişiklikler ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
                                                                                           Saygılarımızla,
 
                                                                                                          Murat TUNCER
                                                                                                          Genel Sekreter
 
 
EK: Söz Konusu Tebliğ (web sayfası) (2 sayfa)
 
Gereği:                                                                                  Bilgi:
- Tüm Üyeler (web)                                                               - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- VDAD                                                                                 - İMEAK DTO Şube Başkanları
- GİSBİR                                                                                - MK Başkanları
- GESAD
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. Ve Tic. A.Ş.
- YAGESAD                                                                         
- İMEAK DTO Şubeleri
- 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 40, 41, 42 ve 43
No.lu Meslek Komite Başkan ve Üyeleri