• Anasayfa
  • |
  • Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Hk

Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Hk

Ekonomi Bakanlığı’nca, Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) 01.10.2014 Tarih ve 29136 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ Odamızın Web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) “Duyurular/Mevzuat” bölümünde yer almaktadır.
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
                                                                                           Saygılarımızla,
 
                                                                                                          Murat TUNCER
                                                                                                          Genel Sekreter
 
 
EK: Söz Konusu Tebliğ (web sayfası) (5 sayfa)
Gereği:                                                                                  Bilgi:
- Tüm Üyeler (web)                                                               - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- VDAD                                                                                 - İMEAK DTO Şube Başkanları
- GİSBİR                                                                                - MK Başkanları
- GESAD
- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
- Yalova Altınova Tersane Gir. San. Ve Tic. A.Ş.
- YAGESAD                                                                         
- İMEAK DTO Şubeleri
- 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 40, 41, 42 ve 43
No.lu Meslek Komite Başkan ve Üyeleri