• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

İstanbul
Sayı
Our Reference
 1861
Konu
Subject
 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

           Sirküler: 266 / 2014

 

 

 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 2014/6197 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18 Nisan 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Sözkonusu Karar ile özetle;

MADDE 3 17.01.2005 Tarih ve 2005/8391 Sayılı aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1'inin,”

MADDE 4 Aynı Kararın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Ayrıca, firmanın belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.”

şeklinde düzenlemeler yapılmış olup,

            Ayrıca aynı Karar’ın 3, 5, 19, 20, 22, 26’ıncı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve geçici 18. Madde eklenmiştir.

 

              Konu Bakanlar Kurulu Kararı örneği Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr   ana sayfada “ Genel Duyurular ” bölümünde yayınlanmaktadır.

 

            Bilgilerinizi arz/rica ederiz.                                                   
EK : Bakanlar Kurulu Kararı

 Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

Gereği :                                                                                                 Bilgi :

- Tüm Üyeler (web)                                                                           - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                                     - MK Başkanları

-  VDAD

-  İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- GİSBİR                                                                                             

- GESAD                                                                                            

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                   

- KOSTBİR                                                                                             

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       

- YAGESAD

-03-04-05-06-07 Nolu Meslek Grupları