• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme İzinlerinde İhracat Sırasında Ayniyet Tespiti Hk.

Dahilde İşleme İzinlerinde İhracat Sırasında Ayniyet Tespiti Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4495
Konu
Subject
 Dahilde İşleme İzinlerinde İhracat Sırasında Ayniyet Tespiti Hk.

Sirküler No :  659 /2013


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 05.11.2013 tarih ve 2013/46 sayılı “Dahilde İşleme İzinlerinde İhracat Sırasında Ayniyet Tespiti” konulu Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge’de özetle ; Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile ihracat taahhüdünün gerçekleştirilerek gümrük idaresince rejimin sonlandırılması ve buna bağlı olarak firmalardan ithalat anında alınan teminatların iadesinde yaşanan sorunlar sorunların önlenmesini teminen, yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile ilgili yapılacak işlemler yer almaktadır.

Söz konusu Genelge ile 14/11/2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelge ile 26/12/2006 tarih ve 2006/24 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

EK :2013/46 sayılı Genelge

 
Saygılarımızla

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

Gereği :                                                                   Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                   - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği       
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.     
- VDAD
- GEMTAC
- GİSBİR
- GESAD
- Gemi Tedarikçileri Derneği
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- MK Başkanları