• Anasayfa
  • |
  • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hk.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hk.

Sayın Üyemiz,

17 Ocak 2020 Tarih ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de;

yayımlanmıştır.

Söz konusu duyurumuza Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                  

58_194_194_58.pdf