• Anasayfa
  • |
  • CHC Aralık Ayı İthalat Birim Fiyatları Hk.

CHC Aralık Ayı İthalat Birim Fiyatları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 27.02.2024 tarihli Ek'te sunulan yazıda,

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Gümrük İdaresi (GACC) verileri esas alınarak Pekin Ticaret Müşavirliğince hazırlanan "Aylık Birim Fiyat Tablosu"nun, firmalarımızın ÇHC'nin aylık bazdaki ithalat birim kıymet bilgilerini detaylı bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlayacağı bildirilmekte olup, konuya ilişkin detaylı bilgilerin ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

162_558_chc_aral_k_ay_ithalat_birim_fiyatlar_hk.pdf