• Anasayfa
  • |
  • CEZAYIR BALIKÇILIK BAKANLIĞI BILDIRISI HK.

CEZAYIR BALIKÇILIK BAKANLIĞI BILDIRISI HK.

Sayın Üyemiz, İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi                     Başkanlığı’nın 23.12.2004 Tarih ve 5626 Sayılı Yazısı. Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan İlgi yazıda; Cezayir Balıkçılık Bakanlığı’nın, Cezayir karasularında yabancı bandıralı gemiler tarafından gerçekleştirilecek ticari balık avı kampanyasıyla ilgili başvuru koşullarını içeren bildiri ve Türkçe çevirisinin ilişikte sunulduğu (Ek-1) bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: Ek-1: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Balıkçılık Bakanlığı Bildirisi. ( 1 Sayfa)