• Anasayfa
  • |
  • Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2024/1)” 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20’nci maddesinde Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, Çevre Kanunu 20’nci maddesinde yer alan para cezalarının, Ek’te sunulan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” ile yeniden değerleme oranında artırılarak 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

873_2966_2966_873.pdf