• Anasayfa
  • |
  • ÇEKLE ÖDEMELERIN DÜZENLENMESI VE ÇEK HAMILLERININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNA ILIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

ÇEKLE ÖDEMELERIN DÜZENLENMESI VE ÇEK HAMILLERININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNA ILIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

Sayın Üyemiz, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” konulu 11.01.2008 tarih ve 23.1/028-025 no.lu Sirkülerleri Ek’te tarafınıza sunulmaktadır. Bilgilerinize rica olunur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek – 1 : 1 sayfa DAĞITIM : - Tüm Üyelerimize (WEB Sayfasında)