• Anasayfa
  • |
  • ÇANAKKALE LIMAN YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIKYAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK

ÇANAKKALE LIMAN YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIKYAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK

“Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 20.01.2007 tarih ve 26409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yönetmeliği ile, Çanakkale Liman Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kılavuz Hizmetleri: Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır. 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarda kılavuz kaptan alırlar. Çanakkale Boğazından girip Marmara limanlarından birine gidecek, Marmara limanlarından ayrılıp Çanakkale Boğazından çıkacak her tonajdaki yabancı bayraklı ticaret gemileri, Çanakkale Boğazı Ege girişi ile Marmara limanları arasındaki güzergahın deniz trafiği ve kıyı güvenliği yönünden Çanakkale Liman Başkanlığınca zorunlu görünen kesimlerinde seyir süresince kılavuz kaptan almak zorundadırlar." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları