• Anasayfa
  • |
  • Büyük Faw Limanı Hakkında

Büyük Faw Limanı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 14.03.2022 tarihli ve E- 34221550-720-2680 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Basra Üniversitesi ve Limanlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile 15 Aralık 2021 tarihinde Basra'da düzenlenen "Büyük Faw Limanı Hakkında Birinci Bilimsel Konferans" sırasında Irak Limanlar Genel Müdürü Dr. Farhan Al-Fartoosi tarafından yapılan sunuma yer verilmekte olup, bahse konu sunum Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

214_1525_b_y_k_faw_liman_hakk_nda.pdf