• Anasayfa
  • |
  • BÜROKRASININ AZALTILMASI VE İŞLEMLERIN BASITLEŞTIRILMESINE YÖNELIK BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR ILE BAZI BAĞLI VE İLGILI KURULUŞLARA AIT 170 ADET YÖNETMELIK DEĞIŞIKLIĞI HK.

BÜROKRASININ AZALTILMASI VE İŞLEMLERIN BASITLEŞTIRILMESINE YÖNELIK BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR ILE BAZI BAĞLI VE İLGILI KURULUŞLARA AIT 170 ADET YÖNETMELIK DEĞIŞIKLIĞI HK.

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar ile Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Ait 170 Adet Yönetmelik Değişikliği 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, sektörümüzü ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri aşağıda yer almaktadır: 1- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bahsekonu yönetmelikte özetle, Gemiadamlarının müracatlarında istenen belgelerde, gemiadamlarının kütük defteri/sicil dosyası düzenleme yetkisinde, gemiadamı cüzdanı veya yeterlilik belgesini kaybeden gemiadamları, gemiadamı cüzdanının yırtılması, kullanılmayacak ölçüde eskimesi ya da yıpranması durumlarında yapılacak işlemler hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 2-Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bahsekonu yönetmelikte, Sualtı adamı yeterlik belgesi almak isteyenlerin başvuruları sırasında istenen belgelerde düzenleme yapılmıştır. 3-Telsiz Operatör Yeterlilikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bahsekonu yönetmelikte, Telsiz Operatör sınavlarına girilebilmesi için gerekli olan belgelerde düzenleme yapılmıştır. 4-Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bahsekonu yönetmeliğin ekinde (Ek-2) yer alan Gemi acenteliği yetki belgesi için başvuranlardan başvuru formu ekinde istenen bilgi ve belgelerde düzenleme yapılmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn. Sefer KALKAVAN -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkanlık Divanı -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları