• Anasayfa
  • |
  • Birleşik Krallık STA Anketi

Birleşik Krallık STA Anketi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 04.12.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi ile ilgili hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında müzakere sürecinin başlatılmasının öngörüldüğü bilgisi verilmektedir.

Yazıda devamla, Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren veya Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen temsilcilerin ve yatırımcıların konu hakkındaki görüşlerinin alınması amacıyla, ekte bildirilen internet adresi üzerinden 17 Ocak 2024 tarihine kadar erişilebilecek bir anket oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

813_2836_birle_ik_krall_k_sta_anketi_hk.pdf